Чөлөөт

img

Нисдэг загас

Ялангуяа далай тэнгисийн нууцлаг амьдралд одоо ч нууцлаг хэвээр буй олон гайхамшигтай амьтад бий.