Чөлөөт

img

Айраг хэмээх ундаа

Монгол оронд айраг бол өргөн дэлгэрсэн ундаа бөгөөд Булган, Архангай, Өвөрхангай, Төв, Дундговь аймаг айраг сайхантай нутаг юм.